ІПДО НУХТ

Дудко Сергій Дмитрович

Дудко С.Д.  Кандидат технічних наук, доцент.

  Трудову діяльність розпочав у 1973 році електрослюсарем у спеціалізованому управлінні з пуску, ремонту та налагодження підприємств харчової промисловості «Київхарчоремонтналадка». Паралельно з роботою навчався на вечірньому відділенні Київського технологічного інституту харчової промисловості. У 1979 році отримав кваліфікацію інженера-механіка, у тому ж році вступив до очної аспірантури КТІХП по кафедрі технології хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництв (керівник – проф. О.Т. Лісовенко). Тема дисертації: «Інтенсифікація процесу гігротермічної обробки в хлібопекарських печах великої продуктивності» (спеціальність 05.18.12 «Процеси, машини і агрегати харчових виробництв», захист у 1984 р.). Працював асистентом, доцентом кафедри технологічного обладнання хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництв КТІХП, обладнання і будівництва підприємств хлібопродуктів УДУХТ. Викладав дисципліни: «Технологічне обладнання галузі» (по галузях – хлібопекарська, кондитерська, макаронна, харчоконцентратна, борошномельна, круп’яна, комбікормова), «Промислові печі», «Проектування підприємств галузі з основами САПР», «Будівельна справа», «Основи наукових досліджень» та ін.

  З травня 1996 року працює в Інституті підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості Держхарчопрому України на посаді проректора з начальної роботи. З грудня 1999 по липень 2001 року – в.о. ректора інституту. Після приєднання інституту до Національного університету харчових технологій з липня 2001 року працював на посаді директора Інституту післядипломної освіти НУХТ. З червня 2016 року по теперішній час – заступник директора з навчальної роботи.

  Співавтор підручника, трьох навчальних посібників. Має понад 70 наукових і науково-методичних праць та 13 винаходів.

  Сфера наукових інтересів – нормативно-правове та науково-методичне забезпечення післядипломної освіти в Україні; дослідження роботи технологічного обладнання хлібопекарського та кондитерського виробництв; розроблення методик розрахунку та моделювання роботи сучасних хлібопекарських печей з циклотермічною нагрівною системою.

На фото:1. С.Д. Дудко під час лекції ( м. Київ, 2014 р.).