ІПДО НУХТ

Нові спеціалізації ІПДО НУХТ (осінь 2007)

Восени 2007 року розпочався набір слухачів на навчання за наступними спеціалізаціями в рамках освітнього напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія»:

 • «Екологічний менеджмент»
 • «Менеджмент цукрового виробництва»
 • «Технологія заготівлі та зберігання цукросировини»
 • «Технологія виробництва сирів»
 • «Технологія харчових концентратів»

Програма кожної з спеціалізацій розрахована на 600 год., з них 320 год. — аудиторні: лекції, лабораторні, практичні, 280 год. — курсове та дипломне проектування.

Термін навчання в аудиторіях інституту — 40 робочих днів.
Форма проведення занять — очно-заочна.
Форма вхідного контролю — співбесіда.
Форма підсумкового контролю: складання відповідних іспитів, заліків, захисту курсової та дипломної випускної роботи.

Диплом

По закінченні навчання слухачі отримують диплом державного зразка про перепідготовку за вказаною спеціалізацією та додаток до диплома.

Вартість навчання

Орієнтовна вартість навчання складає 2000 грн., з урахуванням ПДВ. Оплата навчання може бути внесена частинами.

Термін навчання

1 рік.

Необхідні документи

Для зарахування на навчання до інституту необхідно подати такі документи:

 1. Заява на ім'я директора Інституту.
 2. Договір, заповнений замовником (фізичною або юридичною особою, яка фінансує навчання).
 3. Документ про вищу освіту (оригінал та ксерокопія).
 4. Документ про перерахування коштів за навчання.
 5. Три фотокартки розміром 3 × 4 см.
 6. Медична довідка про стан здоров'я.
 7. Паспорт.
 8. Військовий квиток (для військовозобов'язаних).

Документи подавати особисто начальнику навчально-методичного відділу інституту за адресою: 03190, Київ—190, вул. Естонська, 8а, кімната № 316.

Телефони для довідок (044) 449-00-54, 442-52-67, факс 442-12-13.